# سکوت

سکوت

سکوت رساترین فریاد زن است. وقتی سکوت میکند،بحث نمیکند،وقتی برای به کرسی نشاندن عقایدش تلاش نمیکند، بفهم که واقعا آسیب دیده است!!!
/ 0 نظر / 2 بازدید